โอลี่ไลฟ์.com
ปรับปรุงระบบชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
อัปโหลดไฟล์
! เกิดข้อผิดพลาด
สำเร็จ
ไม่สำเร็จ
ต้องการลบข้อความ?

เข้าใจหลักการใช้งานจะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้เครื่อง Olylife 💓💓

ระดับของการใช้เครื่องวางเท้าเพื่อสุขภาพ โอลี่ไลฟ์ Olylife P90

ระดับของการใช้เครื่องวางเท้าเพื่อสุขภาพ โอลี่ไลฟ์ Olylife P90
 • สำหรับท่านที่เริ่มใช้งานครั้งแรก ควรเริ่มที่ระดับ 1-3 ก่อนสัก 1-2 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายได้ปรับเข้ากับคลื่นของพลังงาน
 • หลังจากที่เคยใช้แล้ว 1-2 คร้้ง ก็สามารถเพิ่มระดับความร้อนได้ เป็น 4-5 ยังไม่ควรเกินระดับ 5
 • แต่สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่ควรเกิน ระดับ 3
 • สำหรับท่านที่มีร่างกายแข็งแรง ใช้งานเครื่องเกินกว่า 10 ครั้ง สามารถปรับ ระดับ 6-7 ได้ ไม่ควรเกินนี้

ผู้ที่พึงระวังและผู้ที่ไม่ควรใช้เครื่องวางเท้าเพื่อสุขภาพ โอลี่ไลฟ์ Olylife P90

ข้อพึงระวังของการใช้เครื่องวางเท้าเพื่อสุขภาพ โอลี่ไลฟ์ Olylife P90
 • สำหรับท่านที่มีแผลที่ฝ่าเท้า ไม่ควรใช้เครื่อง
 • ท่านที่มีปัญหาความดัน เบาหวาน ควรใช้ระดับ 1-3 ก็เพียงพอ
 • ท่านที่เสริมใยเหล็กในร่างกายทุกกรณีไม่ควรใช้
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ และท่านที่ทำบอลลูน บายพาส หัวใจไม่ควรใช้
 • ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ และเด็กทารก
 • ท่านที่ให้คีโมไม่ควรใช้
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางปอด
 • ผู้ป่วยที่มีสติสัมปชัญญะบกพร่อง
 • ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37 องศาเซลเซียส
 • ผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องหัวใจ-ปอด และอื่นๆ
 • ผู้หญิงที่มีรอบเดือนไม่ควรใช้
 • ผู้ป่วยที่มีเลือดออกง่าย เช่น เนื้องอกในมดลูก ผู้ที่มีความไวต่อความร้อนต่ำ (เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท ซึ่งส่งผลให้แขนขาที่มีความไวต่อประสาทสัมผัสลดลง)
 • ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือใส่อุปกรณ์อวัยวะเทียมที่เป็นโลหะ

  รับชมคลิปทาง Youtube : ผู้ที่ห้ามใช้เครื่องโอลี่ไลฟ์ P90

ก่อนใช้เครื่อง ระหว่างใช้เครื่องและหลังใช้เครื่องเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ก่อนใช้เครื่อง ระหว่างใช้เครื่องและหลังใช้เครื่องวางเท้าเพื่อสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงเด็ดขาด
 • หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ ทำงานผิดปกติ ควรปิดสวิทไฟทันที
 • ดวรดื่มน้ำ 1 แก้ว ก่อนวางเท้าบนเครื่องประมาณ 5 นาที
 • เช็ดมือและเท้าให้แห้ง
 • ถอดโลหะในร่างกายออกก่อนขึ้นวางเท้าบนเครื่อง
 • ในขณะใช้เครื่องสามารถจิบน้ำได้เรื่อยๆ เพราะบางท่านมีเหงื่อออกมาก ควรจิบน้ำในขณะใช้งาน
 • ขณะที่วางเท้าบนเครื่อง เท้าควรอยู่ที่แผงบอร์ดพอดี ไม่ควรขยับเท้าไปมาหรือขึ้นลง เพราะจะทำให้กระแสของพลังงานไม่เสถียร
 • สามารถวางแขนได้ตามสบายในแนวระนาบกับตัวแต่ไม่ควรเอาแขนไขว้กันหรือกอดอก
 • ไม่ควรนั่งบนเก้าอี้ที่เป็นเหล็ก
 • อย่าชิดเข่าระหว่างการใช้งาน
 • อย่าสัมผัสผู้อื่นระหว่างการใช้งาน
 • ห้ามใช้มือสัมพัสข้อเข้าหรือแผงบอร์ด
 • ไม่สามารถใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าบำบัดอื่น ในเวลาเดียวกัน
 • หากคุณรู้สึกถึงความผิดปกติใดๆ กับเครื่องหรือร่างกายของคุณให้หยุดการใช้งานทันที
 • หากมีควันหรือกลิ่นแปลกๆ ให้ถอดปลั๊กไฟทันทีและติดต่อเจ้าหน้าที่บริการ
 • เมื่อนั่งครบ 30 นาทีแล้วให้เอาเท้าออกจากเครื่องแต่ไม่ควรลุกออกจากเครื่องทันที เพราะอาจจะทำให้หน้ามืดได้ หลังจากนั้นควรจิบน้ำทีละน้อยไม่ควรดื่มทีเดียวเป็นแก้วให้ร่างกายค่อยๆ ปรับ
 • หลังจากใช้งานโปรดปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟ
 • สามารถเอาผ้าเปียกหมาดๆ หรือแอลกอฮอล์เช็ดได้แต่ไม่ควรสเปร์ลงบนเครื่องโดยตรง
 • ห้ามทำให้เครื่องเกิดความร้อน หรือนำสิ่งใดคลุมตัวเครื่อง

  รับชมคลิปทาง Youtube : ข้อควรระวังเพื่อความปลอยภัยในการใช้เครื่องโอลี่ไลฟ์ P90
เข้าสู่ระบบทีมออนไลน์
 แสดงรหัส
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง